Tanıtım

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini kuşatıcı bir şekilde ele alan bir eserdir. Doğru bilgiyi, herkesin anlayabileceği bir üslupla aktarma hedefi olan eserin muhtevasında dinî kaynakları incelemeye ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler, Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk müslüman neslin tarihi yer almaktadır. Ayrıca günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlar ve modern hayata dair medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi kavramlar madde başı yapılarak, İslam'ın, modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işlenmiştir.

1426 madde başlığını içeren ansiklopedi farklı alanlardan 180 ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. Hedef kitle gözetilerek madde hacimleri olabildiğince kısa tutuldu, maddeler 383 bilgilendirici çizim ve biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirildi.

4.402 Sayfa
1.426 Madde
383 Bilgi Çizim
353 Kimlik Kartı

Örnek Maddeler

Galeri

İletişim

İcadiye Bağlarbaşı Cad.
No:38 34662
Üsküdar / İstanbul

+90 216 474 08 50

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde İLetilmiştir.